Platforma Rinno Power realizowana jest przy wsparciu funduszy unijnych.

Logo fundusze europejskie

Program Operacyjny Polska Wschodnia

 

Tytuł projektu: Rinno Power - platforma wspierająca zawieranie bezpośrednich umów sprzedaży energii (tzw. umów PPA) z OZE dla segmentu B2B

 

Nazwa beneficjenta: Rinno Power Sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 307 708.00

Wkład Funduszu Europejskiego: 999 999.50

 

Celem projektu jest rozwinięcie w Polsce wschodniej działalności przedsiębiorstwa Rinno Power Sp. z o.o. w oparciu o stworzoną
w ramach projektu platformę „data-driven marketplace” (stanowiącą innowacyjny produkt) umożliwiającej zawieranie umów PPA oraz jej wprowadzenie i promocję na Polskim rynku, a także zbudowanie podwalin dla ekspansji zagranicznej.

Translate »